HOME KONTAKT pltr
Jesteś tu:Sekcja Neuroradiologii Zabiegowej » Ciekawe przypadki

Planowe endowaskularne leczenie malformacji (naczyniaka) tętniczo-żylnej mózgu za pomocą substancji typu Onyx, po embolizacji coilami pękniętego przepływozależnego tętniaka krążenia tylnego mózgu

Planowe endowaskularne leczenie malformacji (naczyniaka) tętniczo-żylnej mózgu za pomocą substancji typu Onyx, po embolizacji coilami pękniętego przepływozależnego tętniaka krążenia tylnego mózgu Elective cerebral arteriovenous malformation treatment with Onyx after coil embolization of ruptured, flow-realeted aneurysm of the posterior circulation  

Wojciech Poncyljusz  

Opis przypadku  Czterdzieto dwu letnią pacjentkę przyjęto do odziału neurochirurgii (2009r.) z powodu bardzo silnego bólu głowy z utraty przytomności. W badaniu TK wykazano krwawienie podpajęczynówkowe w zbiornikach podstawy mózgu. Ponadto w badaniu angio-TK stwierdzono przepływozależnego tętniaka tętnicy tylnej mózgu lewej w odcinka P1, o największym wymiarze 6 mm i szyi 4 mm oraz malformację (naczyniaka) tętniczo-żylną (AVM) lewej półkuli móżdżku, o średnicy gniazda 35 mm, zaopatrywaną z tętnic krążenia tylnego z odpływem do żył powierzchownych jak i głębokich (rycina 1). Chorej, której stan kliniczny określono na stopień II wg skali Hunta-Hessa, zaproponowano zabieg endowaskularnego zamknięcia pękniętego tętniaka przy użyciu coili. Badanie subtrakcyjnej cyfrowej angiografii (DSA) naczyń mózgowych wykonane w znieczuleniu ogólnym poprzez nakłucie  prawej tętnicy udowej metodą Seldingera, potwierdziło stosunki anatomiczne naczyń przyległych do tętniaka. Cewnik prowadzący 6F Chaperon (Microvention) wprowadzono do tętnicy kręgowej lewej pozycjonując ją w części prostej w odcinku zewnątrzczaszkowym. Tętniak został superselektywnie zacewnikowany przez wcześniej wymodelowany mikrocewnik Echelon 10 (EV3) prowadzony na bazie mikroprowadnika hydrofilnego Traxcess  (Microvention).  Ze względu na szerokość szyi tętniaka zastosowano technikę remodelingu z balonem Hyperglide 4x10mm (EV3). Do embolizacji użyto 4 coili helikalnych supersoft (Microvention) wyczepianych elektrolitycznie. W kontrolnym DSA uwidoczniono całkowite wyłączenie tętniaka z krążenia z zachowaniem drożności przyległych gałęzi (rycina 2). Chorą wybudzono i wstępnie oceniono neurologicznie, nie stwierdzając odstępstw w badaniu neurologicznym w stosunku do stanu pierwotnego. Pacjentkę wypisano w stanie dobrym po 14 dniach od początku hospitalizacji. Zaplanowano i uzgodniono z chorą kolejny zabieg endowskularny zamknięcia malformacji tętniczo-żylnej w trybie planowym.  Po 3 miesiącach od daty wypisu chorą ponownie przyjęto do odziału neurochirurgii w celu embolizacji AVM prawej półkuli móżdżku. Do lewej tętnicy kręgowej wprowadzono długą koszulę naczyniową wykonując arteriografię tylnego krążenia mózgu (rycina 3). W gnieździe malformacji umieszczono mikrocewnik Marathon (EV3), który wprowadzono przy pomocy mikroprowadnika Mirage (EV3). Następnie przepłukano przestrzeń martwą  mikrocewnika DMSO (dimetylosulfotlenek) i rozpoczęto podawanie Onyx-18 (EV3) do wytworzenia refluksu (rycina 4). Malformację tętniczo-żylną wyłączono jednorazowo przy użyciu 2 ampułek (3 ml) Onyx-18, kontrolując wypełnianie się nidusa i odpływ żylny. Na koniec usunięto mikrocewnik i wykonano kontrolne DSA, w którym wykazano całkowite wyłączenie AVM z pozostawieniem prawidłowych przepływów poza zamkniętą patologią naczyniową (rycina 5). Pacjentkę przekazano na oddział neurochirurgii na salę wybudzeń z kontolą ciśnienia obniżoną w stosunku do wartości wyjściowych. Wykonano kontrolne badanie TK, które nie wykazało zmian niedokrwiennych ani krwawienia. W badaniu neurologicznym na podstawie zmodyfikowanej skali Rankin-0 (pacjent sprawny, bez objawów). Po 5 dniach wypisano chorą z zaleceniem kontroli DSA po 6 miesiącach.  


Zobacz wszystkie przypadki