HOME KONTAKT pltr
Jesteś tu:Sekcja Neuroradiologii Zabiegowej » Badania naukowe

Badania naukowe

'Polskie wieloośrodkowe prospektywne badanie kliniczne FRED - Flow Redirection Endoluminal Device'' ma na celu wykazanie skuteczności działanie protezy wewnątrznaczyniowej FRED w leczeniu tętniaków mózgu

Do badania będą kwalifikowane tętniaki mózgu o różnej lokalizacji, typie i morfologii, także tętniaki po przebytym krwotoku oraz tętniaki uprzednio nieskutecznie zaopatrzone inną metodą, z wyłączeniem leczenia innymi FDV.

Wyniki przeprowadzonego badania będą opublikowane w polskich i światowych pismach naukowych specjalizujących się tematyką neuroradiologii zabiegowej i neurochirurgii oraz zostaną zaprezentowane na światowych zjazdach poświęconych tej dziedzinie nauki. 

Finansowanie projektu: Microvention,  ProCardia Medical

Monitor badania: Cromsource

Ocena danych: niezależne od ośrodków Core lab